Școala Profesională nr. 2 din Chișinău a găzduit la data de 02 iulie 2019 un grup de experți în vederea evaluării căminelor instituției. Pius Frick – reprezentantul oficial al Fundației „Liechtenstein Development Service” (LED) în Republica Moldova, Lilia Stârcea, directorul Asociației Obștești „Educație pentru Dezvoltare”(AED), Iulia Drozdova, coordonatorul Centrului de Informare și Documentare privind drepturile Copilului, Natalia Rusu, managerul financiar AED, au fost informați de către echipa managerială și responsabilii de activitatea logistică și educațională în căminele școlii despre starea acestor edificii și necesitățile privind asigurării condițiilor calitative de trai ale elevilor. Aceste aspecte se numără printre prioritățile actuale și de perspectivă ale instituției.

Vizita vine în contextul Contractului de cooperare încheiat între instituția noastră (alături de celelalte 14 instituții de învățământ profesional tehnic din țară, selectate prin colaborare cu MECC) și Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” (AED) referitor la implementarea Proiectului „Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova” (CONSEPT IV). Administrația scolii se angajează să-și onoreze plenar angajamentele sale contractuale.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *