Controlorul produse alimentare are principala sarcină să verifice calitatea produselor alimentare. Dacă este  vorba de un produs alimentar, controlul se referă la respectarea reţetelor de fabricaţie, modul în care s-au respectat condiţiile igienico-sanitare de producţie, controlul îndeplinirii condiţiilor de depozitare, transport şi comercializare. Absolvenţii  noştri pot lucra în următoarele domenii:

Industria cărnii, industria laptelui, industria produselor fermentative, industria de morărit şi panificaţie ect.

Ce face Controlorul produse alimentare?

 • Verificarea calitativa si cantitativa a produsului
 • Efectuarea expertizei produselor alimentare, inclusiv prin examene de laborator
 • Raportarea defectelor apărute;
 • Întocmirea rapoartelor de calitate;
 • Aplicarea normelor pentru siguranţa alimentelor privind producerea, prelucrarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea si transportul produselor alimentare;
 • Verificarea temperaturii din spatiile de depozitare si comercializare a produselor alimentare;
 • Întocmirea planurilor privind frecventa recoltărilor de probe pentru examenele de laborator;

Ce trebuie să ştie?

 • Controlorul produse alimentare trebuie să ştie şi să exploateze o gamă foarte largă de instrumente, utilaje şi materiale.
 • Cunoştinţe în domeniul normelor de protecţie a mediului înconjurător, specifice locului de muncă.
 • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare cu privire la calitatea materiei prime, auxiliară, produsului  finit şi ambalajul.
 • Cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor tehnologice de lucru, procedurilor întreprinderii  etc.
 • Cunoştinţe şi capacităţi de depistare a defectelor, aplicare a metodelor de înlăturare a acestora.
 • Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de efectuare a analizelor de laborator în domeniu.

Competenţe fundamentale:

 • Comunicarea la locul de muncă.
 • Desfăşurarea muncii în echipă.
 • Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare.
 • Respectarea normelor de securitate în munca.
 • Respectarea prevederilor regulamentului de ordine interioara.
 • Respectarea programului de lucru.

Meseria de Controlorul produse alimentare se obţine în urma absolvirii şcolii profesionale  cu obţinerea unui certificat recunoscut pe plan naţional.  Înscrieţi-vă dacă visaţi la meseria dată. Ca să fii bun trebuie să fii profesionist, iar ca să fii profesionist trebuie să ştii totul.