Carte de telefoane

Nume Prenume

Funcție

Telefon

Birou

Email

Belîi Vitalie

Director

201

Dumbrava Dorina

Director adjunct instruire practică și producere

209

Guțanu Ludmila

Director adjunct instruire și educație

211

Barbaroș Vitalie

Director adjunct în probleme de gospodărie

208

Lebediuc Marcela

Șef secție didactică

313

Grama Angela

Sef sectie practică

310

Chirev Svetlana

Șef secție asigurarea calității

212

Moisei Petru

Sef secție administrativ-gospodărească

413

Dumitrașcu Olga

Contabil șef

312

Cebotari Diana

Psiholog

308

Duca Ion

Specialist serviciu personal

107

Livadari Ala

Bibliotecar principal

03