Carte de telefoane

Nume Prenume

Funcție

Telefon

Birou

Email

Belîi Vitalie

Director

201

Cebotari Liudmila

Director adjunct interimar instruire practică și producere

209

Chirev Svetlana

Director adjunct instruire și educație

211

Barbaroș Vitalie

Director adjunct în probleme de gospodărie

208

Cocieru Natalia

Șef secție didactică

313

Coada Ana

Sef sectie practică

310

Șef secție asigurarea calității

212

Moisei Petru

Președintele sindicatelor

413

Tricolici Olga

Contabil șef

312

Cebotari Diana

Psiholog

308

Natalia Ostrovetchi

Specialist serviciu personal

107

Livadari Ala

Bibliotecar

03