Echipa managerială

Vitalie BELÎI, director interimar, dr., conf. univ.

Liudmila CEBOTARI, directoare adjunctă interimar pentru instruire practică și producere

Svetlana Chirev, directoare adjunctă interimar pentru instruire şi educaţie

Vitalie BARBAROS, director adjunct în probleme de gospodărie

Ana Coada, şefă interimar de secţie profil tehnologic

Vitalie BELÎI, director interimar, dr., conf. univ.        

Dorina DUMBRAVA, director adjunct pentru instruire şi producţie

        Ludmila GUŢANU, director adjunct pentru instruire şi educaţie         Vitalie BARBAROS, director adjunct în probleme de gospodărie          Svetlana CHIREV, şef de secţie pentru asigurarea calităţii       Marcela LEBEDIUC, şef de secţie didactică           Angela GRAMA, şef de secţie profil tehnologic         Petru MOISEI, şef de secţie administrativ gospodărească