Regulamentul de organizare şi desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică 2020

  • Acasă
  • Admiterea
  • Regulamentul de organizare şi desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică 2020

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică

Fișa de Înscriere la Concursul de Admitere

Model de Recipisă

Modul de echivalare în scala de zece puncte

Declarație pe propria răspundere Privind veridicictatea și legalitatea actelor prezentate

Calendarul admiterii