Plan de înmatriculare

                                                                                        Anexa la ordinul MECC                                                                                        nr. 69         din 01.07.20

MĂSURI

de prevenire a riscului de îmbolnăvire a COVID-19 în instituțiile de învățământ profesional tehnic, în contextul organizării desfășurării Concursului de admitere

  1. Evitarea aglomerărilor, inclusiv prin campanii de informare a candidaților și programare în prealabil on-line prin telefon.
  2. Înainte de începerea activităților după flecare 3 ore spațiu va fi aerisit și igienizat, pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute.
  3. Se va asigura aflarea, la intrare în instituții mesaje informative cu privire la normele de prevenire a infectării răspândirii COVID-19.
  4. Personalul instituției implicat în organizarea desfășurarea concursului vor purta mască, viziere mănuși de protecție.
  5. Tuturor persoanelor prezente în instituții li se măsura temperatura corpului cu dispozitive medicale corespunzătoare.
  6. Accesul în instituții se va organiza astfel încât să fie respectată distanța socială pe toată perioada aflării acestora în instituție. Vor fi trasate linii delimitatoare se va separa fluxul de intrare de fluxul de ieșire.
  7. Se va permite accesul persoanelor în instituții doar cu mască de protecție purtată în modul corespunzător.
  8. Se vor asigura condițiile igienice corespunzătoare pentru grupul sanitar: camerele de baie cu săpun lichid prosoape de hârtie/uscătoare pentru mâini; cabina toaletei cu hârtie igienică; curățenia dezinfectarea întregului grup sanitar.
  9. Se admite depunerea dosarelor în regim on-line a candidaților la concurs, prin email cu transmiterea în format pdf a dosarului candidatului. In acest sens instituția de învățământ va elabora instrucțiunile corespunzătoare le va face publice candidaților.
  10. Se admite depunerea dosarelor la concurs de către rudele de gradul I și II a candidatului.