Controlor produse alimentare

Industria cărnii, industria laptelui, industria produselor fermentative, industria de morărit şi panificaţie ect.

Cine este controlorul de produse alimentare?

Controlorul produse alimentare are principala sarcină să verifice calitatea produselor alimentare. Dacă este  vorba de un produs alimentar, controlul se referă la respectarea reţetelor de fabricaţie, modul în care s-au respectat condiţiile igienico-sanitare de producţie, controlul îndeplinirii condiţiilor de depozitare, transport şi comercializare. Absolvenţii  noştri pot lucra în următoarele domenii:

Ce face controlorul produse alimentare?

Ce trebuie să ştie?

Competenţe fundamentale

Meseria de Controlorul produse alimentare se obţine în urma absolvirii şcolii profesionale cu obţinerea unui certificat recunoscut pe plan naţional. Înscrieţi-vă dacă visaţi la meseria dată. Ca să fii bun trebuie să fii profesionist, iar ca să fii profesionist trebuie să ştii totul.

Video-ul Instituției

00:00
00:00

Controlorul produse alimentare are principala sarcină să verifice calitatea produselor alimentare. Dacă este  vorba de un produs alimentar, controlul se referă la respectarea reţetelor de fabricaţie, modul în care s-au respectat condiţiile igienico-sanitare de producţie, controlul îndeplinirii condiţiilor de depozitare, transport şi comercializare. Absolvenţii  noştri pot lucra în următoarele domenii:

Industria cărnii, industria laptelui, industria produselor fermentative, industria de morărit şi panificaţie ect.

Ce face Controlorul produse alimentare?

 • Verificarea calitativa si cantitativa a produsului
 • Efectuarea expertizei produselor alimentare, inclusiv prin examene de laborator
 • Raportarea defectelor apărute;
 • Întocmirea rapoartelor de calitate;
 • Aplicarea normelor pentru siguranţa alimentelor privind producerea, prelucrarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea si transportul produselor alimentare;
 • Verificarea temperaturii din spatiile de depozitare si comercializare a produselor alimentare;
 • Întocmirea planurilor privind frecventa recoltărilor de probe pentru examenele de laborator;

Ce trebuie să ştie?

 • Controlorul produse alimentare trebuie să ştie şi să exploateze o gamă foarte largă de instrumente, utilaje şi materiale.
 • Cunoştinţe în domeniul normelor de protecţie a mediului înconjurător, specifice locului de muncă.
 • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare cu privire la calitatea materiei prime, auxiliară, produsului  finit şi ambalajul.
 • Cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor tehnologice de lucru, procedurilor întreprinderii  etc.
 • Cunoştinţe şi capacităţi de depistare a defectelor, aplicare a metodelor de înlăturare a acestora.
 • Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de efectuare a analizelor de laborator în domeniu.

Competenţe fundamentale:

 • Comunicarea la locul de muncă.
 • Desfăşurarea muncii în echipă.
 • Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare.
 • Respectarea normelor de securitate în munca.
 • Respectarea prevederilor regulamentului de ordine interioara.
 • Respectarea programului de lucru.

Meseria de Controlorul produse alimentare se obţine în urma absolvirii şcolii profesionale  cu obţinerea unui certificat recunoscut pe plan naţional.  Înscrieţi-vă dacă visaţi la meseria dată. Ca să fii bun trebuie să fii profesionist, iar ca să fii profesionist trebuie să ştii totul.