CEIAC – Chestionare

Anexa 1.1.P.Chestionar plasarea în câmpul muncii a absolventului, P.V nr.1, al șed. CP din 22.08.20

Anexa 1.1.M. Chestionar de evaluare a activității profesorului de către elevi, P.V nr.10 din19.06.2020

Anexa 1.1.N. Chestionar de evaluare a calitătii disciplinelor de către elevii instituției, P.V nr.10 din 19.06.2020

Anexa 1.1.O. Chestionar cu privire la inserția pe peața muncii a absolvenților, P.V nr.1, al ședinț. CP din 22.08.20

Chestionar cadrudidactic-maistru instructor gradul de satisfactie profesionala

Chestionar cu privire la caracterul relational al cadrelor auxiliare, PV nr.10 din 19.06.2020, CP

Chestionar de evaluare a satisfacției agenților economici , P.V nr.1 din 22.08.2020 al CP

Chestionar pentru elevi determ. grad. de sat. a elev. din IP ȘP nr.2 , PV nr.3 din 06.12.19, CP

Chestionar pentru elevi determin. grad. de satisf. în școala în care înveți, PV nr. 4 din 30.11.2020, CP

Chestionar pentru elevii an.1, deter. grad. de satis. în școală și a proc. de adap. , PV nr.3 din 06.12.19, CP

Chestionar pentru părinti de deter. a grad. de satisf.față de org. proc. ed. în inst., PV nr 3 din 06.12.19, CP

Chestionar pentru părinți privind proc. instructiv- educativ real. în cadrul școlii , PV nr. 4 din 30.11.20

Chestionar plasarea în câmpul muncii a absolventului, P.V nr.1, al șed. CP din 22.08.20