Profesori

Rodica Guțu

Limba și literatura română

Viorica Trifauțan

Biologia și Chimia

Natalia Cociu

Matematica și Informatica

Ala Mihailov

Biologia

Jana Harabara

Geografia și Istoria

Vera Miron

Matematica

Valentina Neagu

Limba franceză

Elena Costovici

Limba engleză

Alena Artin

Limba engleză

Marcela Lebediuc

Tehnologii de procesare a informației

Alexandru Filipenco

Educația fizică

Pavel Blanuța

Educația fizică

Barba Ludmila

Bazele antreprenoriatului

Donighevici Violeta

Limba și literatura română