CONSEPT IV

Proiectul Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Republica Moldova –  CONSEPT IV este finanțat de Fundația „Liechtenstein Development Service (LED). Acesta prevede schimbarea accentului de pe susținerea unor meserii specifice pe aspectele generale ale predării și evaluării. Prin urmare, va continua sprijinirea Învățământului Profesional Tehnic în vederea asigurării calității de instruire a muncitorilor calificați din Republica Moldova.

Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” AED, împreună cu LED Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a selectat Școala Profesională nr. 2, alături de celelalte 14 instituții de învățământ profesional tehnic.

A fost semnat acordul de colaborare cu instituțiile-parteneri ai proiectului CONSEPT VI: Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, Centrul Educațional Pro Didactica și Departamentul Formare Continuă a Cadrelor Didactice de la UTM.

Obiective:

PD_prezentare

CFC_prezentare

Mai detaliat despre proiect aflați aici.

Evaluarea condițiilor de trai ale elevilor Școlii Profesionale nr. 2 Chișinău

Școala Profesională nr. 2 din Chișinău a găzduit la data de 02 iulie 2019 un grup de experți în vederea evaluării căminelor instituției. Pius Frick – reprezentantul oficial al Fundației „Liechtenstein Development Service” (LED) în Republica Moldova, Lilia Stârcea, directorul Asociației Obștești „Educație pentru Dezvoltare”(AED), Iulia Drozdova, coordonatorul Centrului de Informare și Documentare privind drepturile Copilului, Natalia Rusu, managerul financiar AED, au fost informați de către echipa managerială și responsabilii de activitatea logistică și educațională în căminele școlii despre starea acestor edificii și necesitățile privind asigurării condițiilor calitative de trai ale elevilor. Aceste aspecte se numără printre prioritățile actuale și de perspectivă ale instituției.

Vizita vine în contextul Contractului de cooperare încheiat între instituția noastră (alături de celelalte 14 instituții de învățământ profesional tehnic din țară, selectate prin colaborare cu MECC) și Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” (AED) referitor la implementarea Proiectului „Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova” (CONSEPT IV). Administrația scolii se angajează să-și onoreze plenar angajamentele sale contractuale.