Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA) implementează proiectul „Creăm Valoare Pentru Alții: Instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante” (CREATIVO), cu suportul Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) și a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Intervențiile proiectului la nivel de instituții, beneficiari și politici vor contribui la consolidarea cooperării dintre sectorul privat și IÎPT. În același timp, proiectul va susține IÎPT în desfășurarea unor activități antreprenoriale pentru a genera venituri la nivel de instituție și a oferi elevilor competențe relevante pe piața muncii.

Obiectiv General Proiect

Tinerii și adulții își sporesc perspectivele de angajare datorită educației și formării profesional tehnice relevante pentru piața muncii.

Proiectul CREATIVO se axează pe 2 obiective de bază:

 IÎPT partenere prestează în mod eficient cursuri bazate pe cerere elaborate în parteneriat cu și pentru companiile din sectorul privat.

IÎPT partenere își îmbunătățesc activitățile antreprenoriale la nivel de instituție, astfel încât elevii să dobândească competențe profesionale relevante și instituțiile să genereze venituri mai mari.

Școala Profesională nr.2, mun Chișinău a fost selectată  să participe în cadrul acestui proiect pentru  Componenta A: Elaborarea și oferirea programelor de formare continuă de către IÎPT partenere, ajustate la necesitățile sectorului privat

În cadrul proiectului CREATIVO, instituția  își propune să: