ÎNSCRIEREA ONLINE

LA INSTITUȚIA PUBLICĂ ȘCOALA PROFESIONALĂ NR. 2, Chișinău

 1. Înscrierea candidaților se va desfășura inclusive și  în regim online, în perioada 13 iulie  – 7 august 2020.
 2. Candidaţii/părinții sunt responsabili de transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere.
 3. Etapele înscrierii online
  Pentru a fi considerat înscris/ înscrisă, trebuie:

A. Să descarci Cerea de înscriere  clic aici  .  

B. Să scanezi/fotografiezi și să transmiți pe dresa  admiteresp2@gmail.com  dosarul de concurs:

   • Cererea de înscriere completată și semnată;
   • Buletinul de identitate sau Certificatul de naștere;
   • Actul de studii;
   • Alte acte pentru anumite categorii de candidați clic aici .
   • Confirmarea achitării taxei de înscriere (Bon de plată 30 lei) operând cu următoarele rechizite bancare la orice bancă sau oficiu poștal:

   I.P. Școala Profesională nr.2 mun. Chișinau, str. Ion Creangă 59;

   c/f 1007600001090  TREZMD2X  IBAN MD56TRPCCC518430B00435AA

   C. Să transmiți pe adresa admiteresp2@gmail.com concomitent cu dosarul un mesaj după modelul următor:

   Buna ziua. Mă numesc Sava Ion Petru.

   Numele, prenumele mamei: Sava Vera

   Numele, prenumele tatălui: Sava Petru

   Nr. tel. mobil 069343743

   Nr. tel. domiciliu 0243 70-4-5

   Solicit cazarea în căminul școlii (după caz).

   Vă expediez atașat cererea și actele necesare pentru înscriere.

   1. Admiterea
    Comisia de admitere, în baza cererii și actelor expediate:
   • va completa fișă de înscriere și recipisa;
   • va calcula media de concurs (MC);
   • va confirma recepționarea dosarului expediat;
   • va informa candidatul despre eventualele nereguli;
   • va admite candidații pe bază de concurs de dosar, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, la programul de formare profesională pentru care au optat.
   1. Anunţarea rezultatelor concursului 11.08.2020

    Cererea  poate fi completată cu pixul sau realizată în Microsoft Word, fără a modifica  formatul acesteia. La completarea  cu  pixul, textul trebuie să fie clar și citeț. Scanul/ fotografia trebuie să fie clare și să cuprindă  tot conținutul, fără elemente suplimentare vizibile.

   https://www.facebook.com/scoalaprofesionala2/videos/1257622341071540/?t=4