Vitalie BELÎI, director interimar, dr., conf. univ.

 

 

 

 

Dorina DUMBRAVA, director adjunct pentru instruire şi producţie

 

 

 

 

Ludmila GUŢANU, director adjunct pentru instruire şi educaţie

 

 

 

 

Vitalie BARBAROS, director adjunct în probleme de gospodărie 

 

 

 

 

Svetlana CHIREV, şef de secţie pentru asigurarea calităţii

 

 

 

Marcela LEBEDIUC, şef de secţie didactică

 

 

 

 

 

Angela GRAMA, şef de secţie profil tehnologic

 

 

 

 

Petru MOISEI, şef de secţie administrativ gospodărească