Mesajul profesoral… atunci când clopoţelul tace

Distribuie aceasta noutate

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Am trăit împreună un moment virtual, ghidat de emoții profunde și ademenit sonor de un ultim sunet al clopoțelului (doar) povestitor. Nimeni dintre noi nu își închipuia vreodată un astfel de scenariu (crochiu) lipsit de gălă- gioase scene, fără o manifestare organizată în curtea instituției, la umbra copacilor străjeri, fără prezența promoțiilor de elevi ce pășesc spre o nouă treaptă în ascensiune, fără absolvenții meniți să lase pentru viitorime testamentul înaltelor rigori comportamentale și al învățămintelor – sfaturi de calibru, fără profesorii perpetuați în zestrea dăscălitului de meserie și fără alte elemente semnifi cative acestei sărbători, rămase pe undeva corigente și fără învestire.

Am rămas martorii tăcuţi, spectatorii imparţiali și absenţi la cronometrarea secundelor cu scurgeri de veac ale festivităţii de absolvire, prin care „cei măricei” părăsesc băncile școlii.  Câte emoţii poate să-ţi aducă apropierea fi nișului unui an școlar, atunci când, des părţindu-te de colectivul de elevi și profesori, te numești Absolvent. Emoţiile profunde ale absolvenţilor și cadrelor didactice, ale maiștrilor-instructori și ale părinţilor au împietrit în clipa rămasă ostatica timpului, încrustată pe fi la istoriei instituției noastre, de unde își croiesc drumurile devenirii de sine.

…S-au perindat fulgerător anii de studii. Ore de curs, teorie și instruire practică în laboratoare. Ani în care absolvenţii de azi au acumulat cunoștințe necesare pentru a activa cu succes în domeniul ales, maturizându-se și formându-se profesional. La acest sfârșit de an școlar… deși atipic, echipa managerială vine cu un mesaj special către absolvenţii promoției 2019-2020.

Dragi absolvenţi, ne bucurăm mult de realizările fi ecăruia dintre voi, discipolii noști, obţinute prin străduinţa proprie și aportul profesorilor, maiștrilor școlii. Să aveţi încredere în forţele proprii, convinși că ceea ce aţi învăţat, însușit și practicat vă va servi piatră de temelie și o trambulină sigură pentru o carieră de succes. Știu că ați dorit să demonstrați capacită- țile și abilitățile la examenele de califi care, dar situaţii extreme au intervenit fără voie. Cu siguranţă, viața vă va oferi această oportunitate din plin. Ați reușit să vă formați și dezvoltați capacitățile profesionale, fi ind ghidați de profesori valoroși, care, prin munca lor, v-au asigurat adevărul: numai învăţând și lucrând îți poți asigura, desăvârși și savura succesul. Luaţi și duceți cu voi tot ce aţi însușit cu migală în această emblematică instituție. Viitorul vă aparține.

      Dragi absolvenţi, cu multă caldură în sufl et îmi exprim gratitudinea pentru faptul că ați avansat în actul de maturitate și rogu-vă să vă respectaţi statutul la care aţi ajuns ca Oameni. Vă doresc, cu mare drag, să rămâneți aceiași: mereu curajoși, fermi în forțele proprii, insistenți în fața provocărilor. Să fiţi călăuziţi în viaţă de cele trei valori absolut fundamentale, ale omului: Adevărul, Binele și Frumosul – triada care conduce spre succes.

       Evident că succesul elevilor-absolvenţi se datorează și părin- ţilor, parteneri siguri în educaţie.

       Stimaţi părinţi, Vă mulțumesc și Dvs. că aţi fost mereu alături de copii. V-ați străduit împreună cu noi, cadrele didactice și echipa managerială, să asiguraţi bunul mers al cursurilor, prezenţa la studii, respectarea tuturor rigorilor instituţionale, iar odată cu acestea – devenirea profesională, umană și intelectuală a copiilor Dvs., discipolilor noștri.

       Aduc sincere mulţumiri întregului personal didactic și nondidactic, fi indu-i recunoscător pentru eforturile depuse, pentru profesionalismul demonstrat prin metodele de predare a materialului didactic, precum și pentru spiritul de iniţiativă în buna realizare a programului de studii, întocmai așa cum a fost gândit și structurat. Vă mulţumesc tuturor, urându-vă în noul an școlar doar succese și multă sănătate!

      P.S. În lăcrița Mesajului sonor al clopoțelului tăcut, noi – ai timpului cronicari, zăbovim în fața cărților și noilor mesaje didactice valoroase în așteptarea noilor abiturienţi.

Cu ales respect și considerațiune,

Vitalie BELÎI, directorul Școlii Profesionale nr.2, mun. Chișinău

Articole similare

Activităţi şi evenimente

CARAVANA PROFESIILOR

      Dificultatea tinerilor de a-și alege o carieră pe care să o urmeze în viitor reprezintă una dintre marile dileme ale societății. Informarea și consilierea elevilor, familiarizarea acestora cu cerințele pieței muncii, identificarea oportunităților pentru

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *