CONSILIUL PEDAGOGIC DIN 15.01.2024

Distribuie aceasta noutate

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
         Procesul de atestare în instituție este în plină desfășurare. Prin decizia Consiliului Pedagogic din 15.09.2023 au fost admise pentru susținerea probelor de atestare dosarele a 7 candidați. 6 cadre didactice optează pentru conferirea gradelor didactice și un candidat pentru conferirea gradului managerial unu.
          În cadrul primului Consiliul Pedagogic din acest an din 15.01.2024, dl Belîi Vitalie, director interimar al instituției, candidat la conferirea gradului managerial unu, a prezentat Raportul de activitate privind gradul de realizare a Planului de dezvoltare strategică a instituției, respectând prevederile art. 6 alin. 3, art. 57 (2) al Regulamentului de atestare a cadrelor de conducere din învățământul general și profesional tehnic, aprobat prin OMEC nr.1100 din 30.08.2023. Documentul a constituit o radiografie consecventă a mediului în care activează instituția, vizualizând activitățile realizate cu indicatorii de performanță. Studiul consecvent efectuat de candidat va ajuta la prognozarea tendințelor și la includerea acestora în procesul decizional. Consiliul Pedagogic a aprobat raportul apreciindu-l cu  calificativul foarte bine.
       În cadrul Consiliului Pedagogic, metodista Guțu Rodica, a prezentat analiza SWOT a activității Comisiilor metodice pentru I semestru, accentul fiind pus pe Direcțiile de perspectivă din semestrul II al anului curent de studii. Raportul reflectă atât activitatea complexă a Comisiilor, cât și eforturile cadrelor didactice de a răspunde provocărilor procesului de formare și dezvoltare profesională. Raportul a fost realizat în urma Ședinței comune a Comisiilor metodice instituționale, din 12.01.2024, în cadrul căreia au fost prezentate Rapoartele de activitate ale Comisiei Metodice Discipline de Cultură Generală (Svetlana Chirev, directoare adjunctă pentru instruire și educație), Comisiei Metodice Discipline de Profil (Tatiana Șarcova, șefa comisiei metodice ) și a Comisiei Metodice a Diriginților (Marcela Lebediuc, șefa comisiei metodice).
Previous
Next

Articole similare

Activităţi şi evenimente

CARAVANA PROFESIILOR

      Dificultatea tinerilor de a-și alege o carieră pe care să o urmeze în viitor reprezintă una dintre marile dileme ale societății. Informarea și consilierea elevilor, familiarizarea acestora cu cerințele pieței muncii, identificarea oportunităților pentru

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *