Distribuie aceasta noutate

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

     

     Proiect pentru consolidarea formărilor francofone din cadrul învățămîntului profesional tehnic din Republica Moldova

         Agenția universitară a Francofoniei (AUF), în colaborare cu Ambasada Franței din Republica Moldova și Alianța Franceză din Moldova, lansează un proiect pentru consolidarea formărilor francofone din cadrul a 3 instituții de învățămînt profesional din țară. Proiectul va fi cofinanțat de către Institutul Francez și se va desfășura în parteneriat cu Ministerul Culturii, Educației și Cercetării din Republica Moldova.

         Prin intermediul acestui proiect, partenerii își propun să faciliteze inserția profesională a absolvenților instituțiilor de învățămînt profesional tehnic din Moldova și să răspundă priorităților Codului Educației al Republicii Moldova care prevede că la terminarea studiilor liceale fiecare elev trebuie să cunoască două limbi străine. De asemenea, proiectul a fost inițiat luând în considerare necesitatea promovării plurilingvismului la nivel pre-universitar subliniată în cadrul Strategiei pentru Educație și Formare 2020.

Instituțiile beneficiare ale proiectului vor fi : Centrul de Excelență în Transporturi, Școala Profesională nr.2 din Chișinău și Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova. Faza pilot a proiectului se va desfășura pe parcursul anului 2018.

Proiectul va fi unul complex, în cadrul lui fiind organizate diverse activități. În vederea ameliorării calității învățămîntului, profesorii de limba franceză și discipline non-lingvistice vor beneficia de formări pentru consolidarea competențelor și capacităților în franceza de specialitate în domeniile economic, tehnologii alimentare, transport, turism. Vor fi organizate mobilități de formare pentru profesori în Franța și experți din Franța și/sau alte țări francofone vor asigura seminare de formare la Chișinău. Cei mai buni studenți din cele 3 instituții de învățămînt profesional tehnic vor beneficia de burse de stagii profesionale. Proiectul prevede de asemenea dotarea pedagogică și cu echipament a celor trei instituții de învățămînt profesional tehnic.

Realizarea proiectului va contribui la sporirea atractivității învățămîntului profesional tehnic din Republica Moldova, la crearea de parteneriate între instituțiile de învățămînt profesional tehnic din Moldova și cele din Franța, la consolidarea dialogului între învățămîntul profesional tehnic, cel universitar și actorii socio-economici, precum și la integrarea reușită a absolvenților din instituțille de învățămînt profesional tehnic pe piața muncii din Republica Moldova.

Contact presă :

Olesea Simion, Responsabil Comunicare

Telefon : 060664264 ; e-mail : olesea.simion@auf.org

 

Despre Agenția Universitară a Francofoniei

 

        Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) este o instituție cu dublu statut: asociație ce reunește peste 800 de universități de pe 5 continente și, în același timp, operator al Francofoniei instituționale pentru învățământul superior și cercetare.

          Încă din 1961, AUF pune în practică acțiuni în beneficiul instituțiilor de învățământ superior care oferă studii de limbă franceză sau în limba franceză : programe de burse, proiecte de cooperare, cercetare și guvernanță, susținerea manifestărilor științifice, sprijin pentru inserția profesională a tinerilor, intervenții în vederea reconstrucției sistemelor de învățământ în țările unde acest lucru este necesar. Răspunzând nevoilor definite de membrii săi, acțiunile AUF acoperă în prezent 104  țări.

Despre  Reprezentanța din Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei

         Pentru Europa centrală și de est, activitatea Agenției este coordonată de către Direcția regională de la București (DRECO), care a fost inaugurată în 1994. Această direcție cuprinde o rețea de 109 universități membre provenind din 24 de țări. DRECO numără 7 reprezentanțe în 6 țări ale regiunii, Reprezentanța de la Chișinău coordonând acțiunile AUF în Republica Moldova și Ukraina.

 

Articole similare

Activităţi şi evenimente

CARAVANA PROFESIILOR

      Dificultatea tinerilor de a-și alege o carieră pe care să o urmeze în viitor reprezintă una dintre marile dileme ale societății. Informarea și consilierea elevilor, familiarizarea acestora cu cerințele pieței muncii, identificarea oportunităților pentru

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *